Oude RAADSELS gezocht

29 juni 2022
Posted in Boeken, Nieuws
29 juni 2022 Herman Kampman

Oude RAADSELS gezocht

We zoeken dialect-raadsels en gezegden die vroeger in de regio Hellendoorn werden verteld

Voor een nieuw boek is schrijver Herman Kampman op zoek naar raadsels en uitdrukkingen zoals die in vroegere tijd werden gebruikt. Er was geen televisie waardoor men in de vrije uren verstrooiing zocht in grappen, vertellingen, uitdrukkingen en – voor de kinderen – vooral raadsels, veel raadsels.

“je gooit het recht over ons dak en het komt er aan de andere kant gekruist weer af, rara wat is dat?” vroeg mijn moeder dan.

Of: “je gooit het rood in de put en het komt er zwart weer uit, rara wat is dat?”

Wilt u ons helpen met een leuk raadsel uit het verleden?

Graag een reactie naar: info@twentwel.nl

Maar niet alleen raadsels zijn welkom, we zoeken ook van die mooie uitdrukkingen en woorden die verloren dreigen te gaan. We noemen er een paar die u wellicht kent:
* ‘t gat in ‘n bos trekken
* zie hef de kenien’n lös in ‘t hok
* zoere beume geeft zoere appels
* stille wean is mangs de beste maniere van proat’n

Of van die mooie dialectwoorden als:
* van boamdaale
* dreugproeme
* kruuskras
* riegt oe
*inschuun’n
* stoek’n
* nösterig
enz. enz.

We hebben er al honderden, maar misschien hebt u goede aanvullingen?
Dan ook graag een reactie naar: info@twentwel.nl