HOME|   PERSONALIA  |   PROGRAMMA |   GEDICHT  |  GASTENBOEKBijnamen


Herman Kampman

Twentwel

Startpagina
Twee jaar intensief speurwerk ging eraan vooraf. Honderden gesprekken zijn gevoerd.
En langzaam maar zeker ontstond een geweldige lijst met bijnamen. Veel meer dan vooraf werd gedacht en juist op
tijd ook, want veel bijnamen en hun betekenis konden nu nog ternauwernood worden achterhaald.
"Over 20 jaar zou het merendeel verloren zijn geweest", werd vaak gezegd. De bijnamen en hun herkomst werden zo nauwkeurig mogelijk in kaart gebracht. Er gingen inloopavonden aan vooraf, er werden vergaderingen belegd en in de ouderen-centra werden druk bezochte bijeenkomsten gehouden. Zo ontstond een geweldige zoektocht waaraan tal van mensen deelnamen. Alleen met de hulp van zovelen kon het boek ontstaan en:
het resultaat mag er zijn!
H
e
t werd een lijvig boekwerk vol wetens-waardigheden.Niet alleen een saaie opsomming van namen, ook naar de betekenis, is gezocht.
Verder wordt aandacht besteed aan bijnamen voor bossen, gebieden, woningen, wegen en paden. Er zijn meer dan
30 korte beschrijvingen in het boek opgenomen
over specifieke bijnamen en onderwerpen zoals
de kalkovens in Daarler-veen, de Lange Jan in Nijverdal, de ölliemölle in Hellendoorn en de zaandkoele van Spieker Eppie. Zelfs recepten met een bijnaam ontbreken niet, Thea Kroeze uit Daarlerveen vertelt over Hiete Bliksem, luiewieven-kost en proemenmelk.
Heel aardig zijn ook de
(oude) gedichtjes die we
in het boek aantreffen. Schrijver Herman Kampman heeft uiteraard gezorgd voor een beste scheut humor, meestal verwerkt in op waarheid gebaseerde anekdotes.

De presentatie van het boek was op vrijdagavond 21 november. Zo'n 180 mensen waren daarbij aanwezig. Taalkundige Jan Nijen Twilhaar ging inhoudelijk in op het werk en prees de schrijvers. Daarna werden de eerste exemplaren aangeboden aan een achttal personen die zich tijdens het onderzoek bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Organisator Gerrit Hendriks had hierbij de hulp ingeroepen van illusionist Rik Schippers uit Hellendoorn en zijn team, waardoor de avond een spectaculair slot kreeg.

ISBN/EAN
978-90-810432-3-6

het boek is UITVERKOCHT


Daarle:
Attent Supermarkt

Haarle:
De Spar Slettenhaar
Hellendoorn:
Hofman Primera
Hulsen:
tankshop Jan Olthof
Nijverdal:
boekhandel Westerhof
Bruna Prinsen
Primera Nijverdal
Holten:
boekhandel Heusinkveld


Het b Bijnamen in de gemeente Hellendoorn
gekozen tot het origineelste boek van Overijssel!

---------------------...........---

Spieker Eppie, Flikker Gait, De Proeme, Bimboy, de Motorbolle…
zomaar een greep uit de namen in dit boek. Herman Kampman heeft, met hulp van Gerrit Hendriks, zoveel mogelijk bijnamen uit de gemeente Hellendoorn onderzocht en in kaart gebracht. De bijnamen zijn voorzien van betekenis, oorsprong en korte anekdotes.Het boek is gebonden en voorzien van een hardcover en leeslint, 284 bladzijden, meer dan 1200 bijnamen alfabetisch gesorteerd, groot aantal foto's en tekeningen, diverse toelichtingen, meer dan 100 rubriekjes 'opmerkelijk' en uiteraard de nodige humorischtische stukjes.

test
Drie generaties Boertie (Hulsen)......................................... .'n Peng (Daarle)

testtetttst
Jan Sik (Hellendoorn) .......Heintje Succes (Hellendoorn).. ..Jannie van de Kroeze (Egede)

te.....stte....st
Kofiieboon'n Geertje (N'dal)... ........ Rex (Hellendoorn)....................Spieker Eppie (Nijverdal)

test Z
Oawegs Gediene (Daarle) .............................Op 'n Pas (Haarle)...Bijnamen in de gemeente Hellendoorn: HET BESTE BOEK VAN OVERIJSSEL!


...dagblad Tubantia: Tweetal op jacht naar bijnamen


....RTV Oost : Onderzoek naar bijnamen Hellendoorn groot succes


 

 

Ojan 2005

 
/a> 2005   ODY> >