HOME  SCHRIJFWIJZE   |   STUKKIE  |   GEDICHT |  GASTENBOEKSchrijfwijze


Spreekwoorden en Gezegden

Stukkies

Gedichten

Gastenboekpeuter:
“Kijk eens juf, ik heb vandaag slipper-teentjes aan.”

peuter: “Ik ben vanmorgen per ongeluk in een pyonaise gestapt.”

“Potverdrie-dubbeltjes” sprak een peuterleidster geschokt.
“Nee juf" corrigeerde een peutertje gevat: "je moet zeggen potverdrie-eurootjes!'

Oma tegen een stoute kleinkind: “daar wordt oma wel een beetje verdrietig van hoor.”
De bestrafte peuter informeert een poosje later belangstellend: “is oma nog drietig?”

peutertje nadat het een windje had gelaten: “Mijn bips moest niezen!”

een peuter luidkeels tussen alle moeders: “Mam, waarom heeft de moeder van Wouter een snor?”

peutertje: “Juf ik ben ziek geweest, ik heb soeppoep gehad”.

“Omdat het zulk slecht weer is gaan we vandaag niet buiten spelen” zei de juffrouw. Waarop een peutertje voor het raam gaat staan en na enig overpeinzen zei: “Juf, het is wel droog hoor, het is alleen maar aan het winden”.

peuter over een flessenopener: “Dat is de sleutel van een pilsje.”

peuter: “Juf, in dat boekje staan een papagaai en een mamagaai

peuter vol trots: “Juf kijk eens, ik heb een broek van spijkers!”

peuter: “Juf, wil je even mijn schoen veteren?”

juf: ‘Is er bij jullie al een babytje geboren?”
peuter: “Nee, dat babytje moet nog uitkomen.”

peuter: “Juf, mijn moeder komt mij niet ophalen want ze heeft een gespierde scheur.”

juf: “Jeroen heb jij een windje gelaten?”
Jeroen: “Nee... eh… Jahaaa, maar die van mij kun je niet ruiken, want ik zit er bovenop!”

Peuter: 'Ik heb alles héél goed opgepruimd'
A-j slim wilt lieken. mu-j völle proaten

Zoere beume geeft zoere appels

Een kuuken wil altied wiezer wean as de henne

Alles wördt minder, behalve 't vergetten, det wördt meer

Better ietsies en lekker, dan völle en slech

Zelfs op de zunne zit vlekken

Een vet varken weet niet dat een mager varken honger hef

De luu die niet helpen wilt, die hindert geerne

A-j een oald huus hebt en een jonge vrouwe,
dan he-j wark zat

As de vrouwe giet fluiten en 'n haan giet kreain,
dan mu-j ze bietieds 'n nekken umdreain

De tonge is de vertaler van het hatte

Nööstenliefde begint in huus

Weten is better as geleuven

Wie völle weten wil mut niet te völle sloapen

Eén leppel teer bedarft een vat vol honing

As de gekken geld hebt, lacht de koopluu

De henne den ‘t hardste kakelt, leg vaake het kleanste ei

Met knikkers alleene he-j nog geen spel

Geleerdheid kump uut de buuke, wiesheed zit in de joarn.

Een natten törf in 'n heerd is better as een dreugen steen.

Stille wean is mangs de beste maniere van proaten

Wa-j niet in ’n kop hebt, kö-j der ook niet opsmeern

Een blind peerd kan hier weinig kepot loopn.

Het is niet oaveral zommer, woar de zunne schient.

De koe mut niet vergetten datte vrogger zelf ook ’n kalf was

As ’t reangt in november, he-j kasdaagn in december

Wie zien heufd verget, mut de beene gebruuken

Tegelieke zingen wil wel, tegelieke proaten niet

Hij stiet op zien woord as een boer op zien klompen

’s Nachts bint alle katten grauw

Eén ezel oaverbalkt wel tien nachtegaaln

Wie niet stelt en wie niet arft, den mut warken tot hij starft

Lelijk in ’n luier, mooi in ’n sluier

Draank in huus; ’t geluk an gruus

As drie wiezen zegt da-j een ezel bint, balk dan

Een kwoad geruch hef een goeien vluch

'n Knieperd is nooit rieke

Een hongerigen boek hef gin oren

As 'n haan op de verkeerde tied kreait, dan mu-j hum slachen

'n Boer et vis, as de spek op is

Wa-j an zoad spoart, mis ie met 't oogsten

Ie mut de tied mangs de tied geem

De woarheid hef maar weinig weure neudig.

Ie bint pas oald as de luu zegt da-j der nog schier uutziet.

Wat goed is um te weten, is muuilijk te leren

Aj 'n goeien kameroad hebt, he-j gin spiegel neudig

'n Schurftig peerd vreest 'n roskam

Ie könt niet harder gapen as een peerd

Ie mut de rogge niet plat trappen um een korenbloeme te plukken

Kakeln is niks; eier leggen is de keuns

Lelijke vrouwn brengt vrede, mooie vrouwn geeft oorlog

Een goed peerd maakt nog gin goeien ruuter

 

Ojan 2005