HOME  TWENTWEL  |   HELDERSE DEURN   |   DE KOGEL |   LINKSOver Twentwel


DVD 25 Helderse Deurn


De kogel is er eerder dan de knal

boek: 100 stukkies van Jo Spoor

Gastenboek
Verraden door zijn eigen volk. Vermoord door zijn eigen volk.
De bloedfanatieke en gewetenloze collaborateur Sera de Croon uit Amsterdam infiltreerde in het leven van een eenvoudige Hellendoornse jongen die zich opalle mogelijke manieren verzette tegen de Duitse onderdrukker.

Vier weken voor de bevrijding van Hellendoorn, werd Herman Kampman vermoord. Gewoon langs de kant van de weg. Op 29 maart 1945 raakte de kogel eerst het vulpotlood dat de verzetsman altijd bij zich droeg, alvorens diezelfde kogel zijn hart doorboorde.

Een neef van Herman Kampman, vernoemd naar de hoofdpersoon, ging op zoek naar het verhaal achter het kapotgeschoten vulpotlood.
Hij tekende een schokkend en boeiend verhaal op, dat niet alleen het leven van Herman Kampman beschrijft maar ook vertelt over de belevenissen in de gemeente Hellendoorn in oorlogstijd.

Ook het leven voor de oorlog wordt behandeld. De beschrijvingen over hoe men leefde en wat hen bezig hield geven dit boek een hoge cultuurhistorische waarde, mede door tientallen foto's, verklaringen en krantenknipsels uit die tijd.

J.D. 22 april 2006

ISBN -10:90-810432-1-8Het boek is tijdelijk
UITVERKOCHTDit boek handelt over het leven en de dood van de Hellendoornse jongeman Herman Kampman. Een stille jongen die zich verzette tegen het autoritaire gezag van de Duitsers en door verraad vlak voor de bevrijding werd doodgeschoten. Het boek vormt een interessant document en geeft een goed beeld van het (familie)leven voor- en in de oorlog.


(Foto: Herman Kampman en daarnaast zijn verrader Sera de Croon)


_______Hieronder nog enkele foto's uit het boek "De kogel is er eerder dan de knal"


Klik op het plaatje voor een grotere afbeelding


_____


___


______


  

Ojan 2005

 
">Ojan 2005